uw gegevens beschermd

Mercury hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (oud-) klanten en relaties. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Mercury houdt zich aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming, de “AVG”. Deze EU-wetgeving schrijft voor hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Mercury deze vervolgens verwerkt.

Meer lezen?

Welke persoonsgegevens worden door Mercury verzameld?

Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: bedrijfsnaam, naam, telefoon, e-mail;
  • Aanvullende gegevens: uw specifieke vraag.

Als u het sollicitatieformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Basisgegevens;
  • Documenten die u heeft geüpload.

Hoe worden uw persoonsgegevens door Mercury verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

  • Om uw vraag te beantwoorden (contactformulier);
  • Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier);
  • Om contact met u op te nemen (contactformulier);
  • Om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (sollicitatieformulier).

Mercury slaat de specifieke vragen uit het contactformulier geanonimiseerd op. Uw contactgegevens worden niet door ons opgeslagen.

Mercury kan de verzamelde gegevens uit het sollicitatieformulier bewaren voor  eventuele toekomstige vacatures. Als u dit wilt, dan kunt u dit bij uw sollicitatie kenbaar maken.

Mercury gebruikt uw gegevens niet om u andere informatie, zoals nieuwsbrieven, toe te sturen. Ook gaat Mercury strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Mercury heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De IP-adressen worden geanonimiseerd en er worden geen gegevens met Google gedeeld.

Vragen?

Als u vragen heeft over het privacy statement kunt u contact met ons opnemen.