zodat u weet waar u aan toe bent

Kredietverzekeraars gebruiken soms begrippen met een specifieke betekenis.

Een aantal van deze begrippen – en de definitie die Mercury er aan geeft – vindt u hier.

Een volledig overzicht kunt u in onze polisvoorwaarden vinden.

Meer lezen?

Betalingsvoorwaarden: de periode waarbinnen en de wijze waarop uw klant u moet betalen;

Claimdrempel: als een vordering onder dit bedrag blijft wordt er geen schade uitgekeerd en wordt er niets toegerekend aan uw eigen risico;

Doorleveringsstop: 60 dagen na de vervaldag van de oudste onbetaalde factuur mag u geen nieuwe levering verrichten of voortzetten;

Eigen risico: het deel van de vordering dat voor uw eigen rekening komt als uw klant niet betaalt;

Insolventie: het onbetaald blijven van een (deel van uw) facturen;

Kredietlimiet: het verzekerd risico per klant;

Risicoverzwarende omstandigheden: omstandigheden die de dreiging op schade verhogen;

Schade: de door insolventie onbetaald gelaten facturen;

Wachttermijn: de periode die moet verstrijken voordat er sprake is van vermoedelijke insolventie;

Zelfbeoordeling: de mogelijkheid om zelf een kredietlimiet vast te stellen voor een klant.