zo weet u precies waar u aan toe bent

Een op maat gesneden dekking met de mogelijkheid van ‘niet-opzegbare’ limieten of een ‘top-up’ op de dekking bij een andere verzekeraar.

Heldere polissen zonder kleine lettertjes.

Eén duidelijk aanspreekpunt met beslissingsbevoegdheid.

Open informatiestromen ondersteund door een geïntegreerd IT-systeem.

Meer lezen? Contact

Dekking
Een kredietverzekering kan worden afgesloten voor commerciële risico’s (zoals non-betaling door een debiteur) en voor politieke risico’s die buiten de invloedsfeer van een individuele onderneming of debiteur liggen. De dekking is vaak flexibel; de hoogte en reikwijdte kan tijdens de looptijd worden aangepast om zo optimaal te anticiperen op uw handelsrelaties of uw risico’s.

Actieve relatie tussen verzekerde en verzekeraar
Het grote verschil tussen een kredietverzekering en de meeste andere verzekeringen is dat een kredietverzekering tijdens de looptijd actief wordt beheerd. U speelt hier zelf een belangrijke rol in. Interactie tussen u en ons is dus van cruciaal belang.

Met een kredietverzekering van Mercury krijgt u toegang tot informatie die veel verder gaat dan alleen uw eigen debiteuren. Door ook zelf informatie te delen over het betaalgedrag van en afspraken met uw eigen debiteuren draagt u bij aan een betere beoordeling van risico’s door Mercury.

Ruimte voor extra kapitaal
Een kredietverzekering reduceert de blootstelling aan het risico van non-betaling en speelt zo ruimte vrij voor extra kapitaal. Dit werkt niet alleen positief op uw eigen bedrijfsvoering, maar biedt ook extra zekerheid voor andere financiers. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor werkkapitaal en wordt verdere groei van uw onderneming gestimuleerd.