een dekking waar u op kunt rekenen

Mercury biedt polissen met niet-opzegbare limieten, waar andere kredietverzekeraars zich vaak beperken tot een dekking die door hen opzegbaar is.

U kunt ook kiezen voor een hybride variant met een combinatie van opzegbare en niet-opzegbare limieten.

Meer lezen?

Er zijn grote verschillen tussen kredietverzekeringen met een traditionele opzegbare dekking en die met een niet-opzegbare dekking.

Het belangrijkste verschil is dat de verzekeraar bij een opzegbare dekking de mogelijkheid heeft deze dekking geheel of gedeeltelijk in te trekken. Hij kan hiertoe besluiten op basis van risicoverzwarende omstandigheden van de debiteur, de sector of het land waarvoor de dekking is afgesloten of simpelweg vanwege een beleidsbeslissing. Deze beslissing ligt eenzijdig bij de verzekeraar. Vanaf het moment van intrekking vervalt dan de dekking.

Bij een niet-opzegbare dekking, zoals Mercury die aanbiedt, staat de dekking vast voor de gehele afgesproken dekkingstermijn. De dekking kan in die afgesproken periode – meestal een jaar – niet ingetrokken worden, ook niet als de omstandigheden veranderen. Verzekeraar en verzekerde spreken daarbij samen de kredietmanagement procedures af. De verzekeraar kan de verzekerde informeren over eventuele risicoverzwarende omstandigheden, maar de keuze om de dekking te beëindigen, of te behouden, blijft bij de verzekerde.