samen de schade en de kosten beperken

Mercury hanteert een helder schema om schades te voorkomen, vast te stellen en te vergoeden. De claimafhandeling bestaat uit drie fases:

  • Na 60 dagen: Overdue – U probeert zelf de schade zoveel mogelijk te beperken
  • Na 90 dagen: Collection – Mercury neemt de incasso over
  • Na 180 dagen: Claim – Start van de claimbehandeling en vaststellen van de schade
Meer lezen?

De claimafhandeling bestaat uit drie fases: Overdue, Collection en Claim.

De Overdue fase begint bij een dreigende schade, als een factuur 60 dagen na de vervaldatum nog niet betaald is. Vanaf dat moment moet u uw leveringen aan de klant stoppen. Nieuwe leveringen aan die debiteur zijn vanaf dat moment niet meer verzekerd.

Als de betaling na 90 dagen niet is gedaan, begint de Collection fase. Mercury neemt dan de incasso van u over. De uitvoering hiervan loopt via Flanderijn, een belangrijke en strategische partner van Mercury. Flanderijn benadert uw klant met als uitgangspunt respect en behoud van de relatie.

De incassokosten zijn binnen de verzekering gedekt. Deze kosten komen dus niet meer voor uw rekening, maar voor rekening van Mercury.

Is de incasso succesvol, of betaalt uw klant weer, dan wordt de dekking op de verzekering weer hervat. Vanaf dat moment vallen nieuwe leveringen weer onder de dekking van de polis.

Is de incassoprocedure niet succesvol en is er 180 dagen na de vervaldatum nog niet betaald, dan begint de Claim fase. Mercury beoordeelt de claim en de mogelijke uitkering, en regelt het contact met de syndicaatverzekeraars die de claim aftekenen.

Claims worden binnen 30 dagen na het vaststellen van de schade uitbetaald.